Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

03.04.2019 Informacja dotycząca działań podjętych w stosunku do grupy zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, środowisko, mieniu i wiarygodności dokumentów

W nawiązaniu do informacji z 2 kwietnia 2019 roku, dotyczącej działań podjętych w stosunku do grupy zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu i wiarygodności dokumentów, informuję;
W dniu dzisiejszym do Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie skierowane zostały wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec pięciu podejrzanych o popełnienie przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, środowisku, mieniu i wiarygodności dokumentów.
Jednocześnie w dniu dzisiejszym, w wyniku podjętych czynności, zatrzymane zostały dwie kolejne osoby podejrzewane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym transportem i składowaniem odpadów.
Osoby te zostaną w najbliższym czasie doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie zostaną przesłuchane, a następnie podjęta zostanie decyzja o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych.

Aktualności