Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

12.02.2019 Postępowanie Prokuratury Rejonowej w Wieliczce dot. osób handlujących środkami odurzającymi

Prokuratura Rejonowa w Wieliczce prowadzi śledztwo w sprawie o przest. z art. 56 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii. W dniu 7 lutego 2019r. na podstawie postanowień Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, funkcjonariusze KPP w Wieliczce z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie, funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie oraz funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Krakowie do sprawy zatrzymali 11 osób w wieku od 18 do 32 lat, związanych z dystrybucją narkotyków na terenie powiatu wielickiego. W trakcie czynności zabezpieczono około 2,5 kg środków odurzających w tym między innymi marihuanę i amfetaminę, przy czym wszystkim zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty. Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym materiałów niejawnych zatrzymanym przedstawiono następujące zarzuty:

A.M., przedstawiono zarzut o to, że w okresie od dnia 30 maja 2018 roku do nieustalonego dnia lutego 2019 roku w Wieliczce, Szczygłowie, Biskupicach, Gdowie, Podłężu, Bodzanowie i innych miejscowościach woj. małopolskiego działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w łącznej kwocie, co najmniej 34 885 złotych udzielał różnym osobom od kilku do kilkunastu razy środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy i tabletek ekstazy oraz nieustalonych środków odurzających i substancji psychotropowych, pobierając kwoty od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy złotych od osoby.

Nadto w okresie od 2018 roku do 6 lutego 2019 roku w różnych ustalonych miejscowościach udzielał, co najmniej 10 razy małoletniemu, a następnie pełnoletniemu ustalonemu mężczyźnie środków odurzających w postaci marihuany.

Oprócz tego zarzucono mu, że wbrew przepisom ustawy posiadał środki odurzające i substancje psychotropowe w postaci marihuany oraz amfetaminy.

Podejrzanemu D.S., przedstawiono zarzut o to, że w okresie od nieustalonego dnia czerwca 2018 roku do nieustalonego dnia stycznia 2019 roku w Wieliczce, Szczygłowie i innych nieustalonych miejscowościach wprowadzał do obrotu środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym marihuanę i amfetaminę, w ten sposób, że przekazał je innym ustalonym osobom w celu dalszego wprowadzenia ich do obrotu.

Przedstawiono mu także zarzut ułatwiania A.M. wprowadzenia do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych poprzez udostępnienie dwóch pomieszczeń garażowych. Ponadto przedstawiono mu zarzut posiadania znacznych ilość środków odurzających i substancji psychotropowych.

Podejrzanemu M.B., przedstawiono zarzut o to, że działając w zamiarze, aby A.M. dokonał czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu do obrotu wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, swoim zachowaniem ułatwił jego popełnienie w ten sposób, że przekazał mu klucze do dwóch garaży po to, aby wymieniony mógł zabrać z tych garaży znajdujące się w nich środki odurzające i substancje psychotropowe oraz, że wbrew przepisom ustawy posiadał znaczną ilość środków odurzających i substancji psychotropowych.

Wobec tych podejrzanych na wniosek Prokuratury Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy tj. do 8.05.2019 roku.

Pięciu podejrzanym M.Ł., Ł.G., T.S.,A.S., i M.P., przedstawiono zarzuty o to m.in., że wprowadzali do obrotu oraz posiadali środki odurzające i substancje psychotropowe. Wobec nich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz poręczenia majątkowego.

Wobec dwóch J.P. i P.P., którym przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających oraz wobec W.O., któremu przedstawiono zarzut udostępnienia środka odurzającego, środków zapobiegawczych nie stosowano.

Podejrzani częściowo przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Za te czyny grozi im kara od 6 miesięcy do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Aktualności