Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

12.06.2018 Wydział II Prokuratury Okręgowej w Krakowie nadzoruje śledztwo w sprawie WORD w Katowicach

Prokuratura Okręgowa w Krakowie nadzoruje śledztwo prowadzone przez Wydział do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w  Krakowie dotyczące udzielania, w zamian za korzyść majątkową, niedozwolonej pomocy osobom starającym się o pozytywne zdanie egzaminów na prawo jazdy różnych kategorii i w uzyskaniu uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach za pośrednictwem Józefa K. prowadzącego Ośrodek Szkolenia Kierowców w Trzebini.

Prawomocnym wyrokiem z dnia 15 lutego 2018 r. sygn. Sąd Rejonowy w Chrzanowie warunkowo umorzył postępowanie karne wobec części osób egzaminowanych, które w zamian za korzyść majątkową,  za pośrednictwem Józefa K. uzyskały pozytywne zaliczenie egzaminów praktycznych na oprawo jazdy różnych kategorii w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Katowicach oraz wobec osób w kontakcie z Józefem K. pośredniczących.

Postępowanie karne wobec Józefa K.  z uwagi na terminalny stan chorobowy podejrzanego zostało zawieszone.

W dniu 6 czerwca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na polecenie prokuratora z tut. Wydziału II Prokuratury Okręgowej w Krakowie dokonali zatrzymania dwóch egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  Katowicach którym ogłoszono m.in. zarzuty przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie od 500 do 1000 złotych w zamian za stanowiące naruszenie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.) bezprawne działanie egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach przy egzaminie praktycznym trzech mężczyzn na prawo jazdy kat. C+E, które odbyły się w Katowicach w miesiącach letnich 2016 r. i zakończyły się wynikiem pozytywnym.

Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów ale złożyli obszerne wyjaśnienia, w których potwierdzili fakt udzielania pomocy osobom wskazanym w zarzucie w pozytywnym zaliczeniu egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Zaprzeczyli jednak, jakoby w związku z tym otrzymali od zdających czy też osób pośredniczących korzyść majątkową czy osobistą lub ich obietnicę.

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w charakterze wolnościowym, to jest poręczenia majątkowego w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł i 3000 złotych oddania pod dozór Policji ze zobowiązaniem ich do informowania organów ścigania o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania lub dłużej trwającego pobytu na okres powyżej 5 dni , połączonego z zakazem kontaktowania się osobistego, za pośrednictwem innych osób lub za pomocą środków teleinformatycznych ze współpodejrzanymi.

 Postępowanie ma charakter rozwojowy. Wszystkie osoby które uczestniczyły w  procederze wręczania korzyści majątkowej egzaminatorom Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach proszone są o kontakt z Wydziałem II do Spraw Walki z  Przestępczością Gospodarczą Prokuratury Okręgowej w Krakowie lub Wydziałem do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w  Krakowie.

Osoby które w związku z tym wręczyły korzyść majątkową lub osobistą lub złożyły obietnice ich wręczenia mogą skorzystać z klauzuli niekaralność określonej w art. 229 § 6 k.k.  jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział

Dotyczy to również osób, które udzieliły lub obiecały udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo Józefa K. w załatwieniu sprawy pozytywnego zaliczenia egzaminu na prawo jazdy różnych kategorii, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na działanie egzaminatora WORD w Katowicach, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział (art. 230a§ 3 k.k.).

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1-5, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Aktualności