Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

15.09.2017 Akt oskarżenia w sprawie dwóch funkcjonariuszy Policji

W dniu 14 września 2017 roku Wydział II Śledczy Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi D. oraz Dominikowi K., o to, że w dniu 13 czerwca 2012 r. w jednym z Komisariatów, na terenie powiatu krakowskiego, działając wspólnie i w porozumieniu, będąc funkcjonariuszami Policji w Komisariacie Policji, przekroczyli uprawnienia wynikające z art. 1 ust 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (jt. Dz. U z 2016 r. poz. 1782 ze zm.) oraz wynikające z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj.  Dz. U z 2016 r. poz. 487 ze zm.) a także nie dopełnili obowiązków służbowych wynikających z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (jt. Dz. U z 2016 r. poz. 1782 ze zm.), w ten sposób, że znęcali się psychicznie i fizycznie, w trakcie doprowadzania do wytrzeźwienia do Komendy Powiatowej Policji nad prawnie pozbawionym wolności pokrzywdzonym, poprzez wymuszanie na pokrzywdzonym krzykiem, słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i przemocą fizyczną w postaci wykopania krzesła spod pośladków i wepchnięcia pod biurko, przebywania podczas wykonywanych z nim czynności w pozycji kucającej i klęczącej pod biurkiem, czym działali na szkodę interesu publicznego i interesu prywatnego pokrzywdzonego tj. o przest. z art. 231 § 1 k.k. i art. 247 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.,  a nadto Przemysława D. o to, że w okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2011 r. do 12 lipca 2015 r. znęcał się fizycznie nad członkiem swojej rodziny oraz nakłaniał innego funkcjonariusza policji do ujawnienia połączeń telefonicznych i danych osobowych abonentów łączących się z numerem telefonu jego żony.

Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadziła śledztwo przeciwko Przemysławowi D. o przest. z art. 231 § 1 k.k. i art. 247 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. o przest. z art. 207 § 1 k.k. oraz o przest. z art. 18 § 2 k.k. w zw.  z art. 231 § 1 k.k. i art. 266 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. a także przeciwko Dominikowi K. o przest. z art. 231 § 1 k.k. i art. 247 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w toku, któregona podstawie całokształtu zgromadzonego materiału dowodowego, a w szczególności zabezpieczonych nośników informatycznych i znajdujących się na nich materiałów audiowizualnych i skanów oraz zabezpieczonej obszernej dokumentacji, ustalono co następuje.

Oskarżeni, w nocy z 12 na 13 czerwca w 2012 r. pełnili służbę patrolową. Pokrzywdzony w dniach 12 i 13 czerwca 2012 r. przebywał w jednej z miejscowości koło Zabierzowa.  W nocy z 12 na 13 czerwca 2017 r. z jednym z poznanych znajomych oglądał mecz piłkarski, połączony z piciem piwa w barze. Po spożyciu kilku piw pokrzywdzony wyszedł z lokalu na zewnątrz. Będąc pod silnym wpływem alkoholu, stracił orientację w czasie i przestrzeni i odzyskał świadomość na terenie kamieniołomu.

Na miejsce przybył patrol funkcjonariuszy Policji w składzie obydwu oskarżonych. Pokrzywdzony zapytał przybyłych funkcjonariuszy, czy mogliby go podwieźć do szwagra, na co usłyszał od nich słowa „a co my, k….., taksówka?”. Dominik K. zapytał pokrzywdzonego o dokumenty, zaś Przemysław D. zasugerował, czy nie mógłby zadzwonić do kogoś bliskiego. Pokrzywdzony wyjął swój telefon komórkowy i wykręcił numer swojej siostry, która jednak nie słyszała rozmówcy w słuchawce. Oskarżeni funkcjonariusze, podczas transportowania pokrzywdzonego do siedziby Komisariatu Policji byli wulgarni i wyśmiewali się z pokrzywdzonego.

Następnie funkcjonariusze udali się do pomieszczenia przeznaczonego dla funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową. Tam Dominik K. nakazał pokrzywdzonemu wejść pod stół i klęknąć. Przemysław D. udał się do dyżurnego po formularze potrzebne do wypełnienia dokumentów.

 

Kiedy Przemysław D. powrócił do pomieszczenia, w którym znajdował się pokrzywdzony z drugim oskarżonym,widząc klęczącego pod stołem pokrzywdzonego rozpoczął nagrywanie filmu przy użyciu telefonu komórkowego. Po krótkiej wymianie zdań, pokrzywdzony próbował wstać i usiąść na krześle, co wzburzyło Przemysława D., który nogą wykopał krzesło spod jego pośladków, powodując jego upadek na podłogę. Po chwili, na nagraniu widać zrezygnowanego i poniżonego pokrzywdzonego pod stołem, kręcącego z niedowierzaniem i bezsilnością głową.

Przesłuchany, jako świadek pokrzywdzony opisał w miarę dokładnie i ze szczegółami zdarzenie od momentu przyjazdu oskarżonych do kamieniołomu do momentu przybycia do Komisariatu Policji oraz od momentu wyjazdu z Komisariatu do siedziby Komendy Powiatowej Policji. Samego pobytu w Komisariacie i zdarzenia zarejestrowanego przez Przemysława D. nie pamiętał. Stwierdził ponadto, że osobą bardziej agresywną był Dominik K., a mniej agresywnym kierowca radiowozu, Przemysław D.  Wymieniony złożył wniosek o zasądzenie na jego korzyść zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, której kwoty nie był w stanie ocenić oraz złożenie przez oskarżonych pisemnych przeprosin.

W ramach postępowania przedstawiono Przemysławowi D., ponadto zarzut znęcania się nad żoną oraz nakłaniania funkcjonariusza Policji do ujawnienia połączeń telefonicznych i danych osobowych abonentów łączących się z numerem telefonu jego żony.

Przemysław D. ostatecznie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu w postaci znęcania się nad żoną, odnośnie zaś pozostałych czynów po okazaniu dowodów przyznał się i wyraził skruchę.

Dominik K. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Za te czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

 

 

Aktualności