Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

17.10.2017 Wyrok dot. Osiedla Żubr w Niepołomicach

W zainteresowaniu mediów była kwestia budowy Osiedla Mieszkaniowego Żubr w Niepołomicach w latach 2007-2008. W wyniku prowadzonego postępowania  w Wydziale do spraw Przestępstw Gospodarczych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierowano 25 maja 2012 roku akt oskarżenia przeciwko 3 osobom, w tym Marcelisowi B. i Meinderowi W., którzy jako deweloperzy podjęli się budowy tego osiedla, doprowadzając do powstania strat finansowych m.in. wobec 121 osób, które zaciągnęły kredyty w bankach na zakup oferowanych przyszłych mieszkań. Ostatecznie inwestycja ta nie została zrealizowana a oskarżeni wyprowadzili z majątku spółki  Osiedla Mieszkaniowego Żubr ponad 6 mln złotych oraz kilkanaście milionów złotych z innych spółek.

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, Sąd Okręgowy  Krakowie, Wydział III karny w dniu 16 października 2017 roku ogłosił wyrok uznając 3 osoby za winne zarzucanych aktem oskarżenia czynów i tak Marcelisa B. skazał na łączną karę 10 lat pozbawienia wolności, grzywnę 400 stawek po 200 zł, Meindera W. skazał na karę łączną 8 lat pozbawienia wolności i grzywnę 300 stawek po 200 zł a Jolanta N-B. skazana została na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 200 stawek po 200 zl.

W stosunku do Marcelisa B. i Meindera W., Sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody wobec wszystkich pokrzywdzonych, czyli osób które chciały nabyć mieszkania i wykonawców. Łącznie powstałe szkody to około 20 milionów zł.

Aktualności