Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

18.06.2018 Sprawa dot. powoływania się na wpływy w Sądzie

W Wydziale II Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadzone jest postępowanie karne w trakcie którego wobec Mariusza N. wydano w dniu 11 czerwca 2018 roku postanowienie o przedstawieniu zarzutów tego, że :

I. powołując się wpływy w 2016 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie i w Sądzie Okręgowym w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy, oraz w innych bliżej niesprecyzowanych krakowskich sądach, zapewniając o istnieniu tych wpływów inną osobę, podjął się pośrednictwa w załatwieniu sprawy, w zamian za przyjętą od ustalonej osoby korzyść majątkową w gotówce, tj. o czyn z art. 230 § 1 k.k.

 

II. od 2012 do 2016 roku w Warszawie i Krakowie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i w krótkich odstępach czasu chcąc, aby prezes zarządu określonej spółki akcyjnej udzielił za jego pośrednictwem bliżej nieustalonym sędziom z Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Sądu Okręgowego w Krakowie oraz z innych bliżej niesprecyzowanych krakowskich sądów, korzyści majątkowej płatnej jemu w gotówce, z tytułu udzielonej uprzednio obietnicy jej wręczenia i w wykonaniu realizacji tej obietnicy, w zamian za załatwienie sprawy polegającej na doprowadzeniu do wydania przez sądy określonych decyzji, wielokrotnie i w sposób ciągły nakłaniał go do tego, tj. o czyn z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 229 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

W dniu 13 czerwca 2018 roku podejrzany Mariusz N. na polecenie Prokuratury Okręgowej został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA i przeprowadzono w jego mieszkaniu będącym jednocześnie miejscem pracy przeszukanie.

Podejrzanemu ogłoszono w prokuraturze zarzuty.

            W złożonych wyjaśnieniach podejrzany przyznał się w całości do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził żal i skruchę z powodu popełnienia zarzucanych mu występków i opisał okoliczności, w jakich doszło do popełnienia tych przestępstw.

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 roku prokurator zastosował wobec podejrzanego Mariusza N. środki zapobiegawcze w postaci:

- poręczenia majątkowego w postaci pieniędzy kwocie 50.000 złotych,

- zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu,

- dozoru policji, zobowiązując go do stawiennictwa 1 raz w tygodniu w Komisariacie IV Policji w Krakowie połączonego z zakazem kontaktowania się z określona osobą,

- zawieszenia w wykonywaniu zawodu adwokata.

Za czyny zarzucane podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

 

 

 

 

Aktualności