Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

28.09.2018 Czynności w Prokuraturze wobec trzech osób zatrzymanych przez CBA

W Prokuraturze Okręgowej w Krakowie w Wydziale II do Spraw Przestępczości Gospodarczej nadzorowane jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Krakowie śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wynajmie i sprzedaży różnym podmiotom gospodarczym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie i Wydział Skarbu Miasta w Krakowie nieruchomości w ścisłym centrum Krakowa.

W ramach tego postępowania zatrzymano dotychczas 9 osób oraz w dniu 27 września 2018 roku kolejne 3 osoby, Dorotę A., Michała A. i Dorotę G., którym zarzucono przest. z art. 230a § 1 kk. Wymienionym podejrzanym przedstawiono zarzuty wręczenia ustalonym osobom korzyści majątkowej w łącznej wysokości 80.000 zł w zamian za pośrednictwo w załatwieniu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie wygranej w przetargu z dnia 18 marca 2018 roku na wynajem dwóch mieszkań o powierzchni powyżej 80 m 2. Wszyscy podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia korespondujące z dotychczas ustalonym stanem faktycznym. W związku z powyższym wobec każdej z tych osób wydano postanowienie o zastosowaniu wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 20.000 zł oraz dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi.

 

Aktualności