Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

29.06.2019 Postępowanie Prokuratury Rejonowej Kraków - Podgórze

W dniu 27 czerwca 2019 roku, w związku ze zdarzeniem zaistniałym 25 czerwca 2019 roku, w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Podgórze, zostało wszczęte śledztwo w sprawie spowodowania śmierci małoletniego Szymona W. W toku postępowania badane będą zarówno okoliczności samego zdarzenia powodującego zgon małoletniego, jak również kwestii zabezpieczeń i oznakowania terenu bezpośrednio przyległego do zbiornika wodnego „Zakrzówek”.

Obecnie trwają czynności przesłuchania bezpośrednich świadków zdarzenia, przeprowadzono wstępne oględziny miejsca zdarzenia i zasięgnięto opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej celem ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu małoletniego.

Aktualności