Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Informacja dot. działań prokuratury w sprawie ratowników medycznych.

Prokuratura Rejonowa w Krakowie Nowej Hucie, bezpośrednio, po uzyskaniu informacji dot. ratowników medycznych podejmujących działania w dniu 8.02. 2014 r w Maciejowicach, wdrożyła postępowanie sprawdzające. Prokurator wystąpił do Pogotowia Ratunkowego o przesłanie dokumentacji, którą dysponować miał pracodawca ratowników. Nadto prokurator zwrócił się do szpitala, w którym ratownicy przebywali i gdzie korzystali z pomocy medycznej - o przesłanie ich dokumentacji lekarskiej Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy informacji ze szpitala. Po otrzymaniu tych dokumentów zostanie podjęta decyzja dot. dalszego biegu postępowania, które ma na celu ustalenie czy mogło dojść do narażenia zdrowia pacjentów, którym ratownicy udzielali pomocy.

Aktualności