Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

PO VII WB 261.3.2020 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi: Sprzątania pomieszczeń i otoczenia budynków będących w dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Krakowie i podległych jednostek.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem:

https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=10284360

Aktualności