Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Pomalowała elewację Sukiennic.

W dniu 19 lutego 2014 roku w godzinach południowych w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód przedstawiono Hannie G. zarzut uszkodzenia elewacji budynku Sukiennic, wpisanego do rejestru Zabytków Miasta Krakowa, poprzez wykonanie na niej przy pomocy środków pisarskich w postaci kredek i flamastrów rysunków i napisów, na szkodę Gminy Miasta Kraków, to jest o przestępstwo z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przesłuchana przez policje i prokuratora podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu. Przesłuchana przed sądem nie przyznała się do popełnienia tego czynu, oświadczając jednocześnie, że tam gdzie narysowała rysunki to jest teren prywatny, nie wie, iż Sukiennice są zabytkiem.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.

Zastosowanie tego środka wobec osoby prowadzącej wędrowny tryb życia nie posiadającej miejsca faktycznego pobytu było konieczne dla wykonania istotnych czynności dowodowych w tej sprawie.

Czyn zarzucany podejrzanej zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Aktualności