Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zabójstwo w Podgórzu

W dniu 5 lutego – w godzinach wczesnowieczornych- funkcjonariusze KMP Kraków podjęli interwencję wobec mężczyzny, który miał biegać po jednej z krakowskich ulic, wykrzykując, że zabił kobietę. Mężczyzna, którego ubranie i ręce były zakrwawione, został zatrzymany, a na terenie posesji ujawniono zwłoki kobiety, posiadające liczne obrażenia – rany kłute - powstałe prawdopodobnie w wyniku ugodzenia nożem. Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem prokuratora oraz biegłego z zakresu medycyny sądowej. W ich wyniku ujawniono zwłoki psa, również posiadające rany kłute, zabezpieczono domniemane narzędzie popełnienia przestępstwa oraz liczne ślady.

            Wykonywano też czynności zmierzające do jednoznacznego potwierdzenia tożsamości ofiary. Obecnie są przesłuchiwani świadkowie, ustalane relacje łączące zatrzymanego z pokrzywdzoną. Zabezpieczono również monitoring. Od zatrzymanego pobrano materiał biologiczny oraz odzież – na potrzeby sporządzenia niezbędnych ekspertyz.  Z uwagi na stan zdrowia zatrzymany został przewieziony do szpitala, pozostając pod nadzorem funkcjonariuszy Policji.

W dniu 7 lutego 2017 roku w Prokuraturze Rejonowej Kraków - Podgórze przedstawiono zatrzymanemu Andrzejowi W. zarzuty popełnienia przestępstw z art. 148 par 1 k.k.  na szkodę jego konkubiny  oraz z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.  Podejrzany to mieszkaniec Krakowa, lat 50, wg oświadczenia karany.

W toku czynności przesłuchania wymienionego w charakterze podejrzanego odmówił on ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów, składania wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, wyników czynności oględzin miejsca zdarzenia oraz wstępnej opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej określającej przyczynę i mechanizm śmierci pokrzywdzonej uzasadnił zaistnienie dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów.

Z tego powodu prokurator wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie Wydział II Karny o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. We wniosku powołał się na obawę matactwa grożącą ze strony podejrzanego, a ponadto zarzucany oskarżonemu czyn z art. 148 par 1 k.k. zagrożony jest karą dożywotniego pozbawienia wolności oraz  istnieje uzasadniona obawa, iż popełni on inne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Aktualności