Prokuratura Okręgowa w Krakowie - wersja angielska
Elektroniczna skrzynka
podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza
Prokuratura Okręgowa
i Prokuratury Rejonowe Prokuratura Okręgowa i Prokuratury Rejonowe

Zamknięta szkoła w ...

W dniu 3 listopada 2016 roku Prokuratur Rejonowa w Chrzanowie została powiadomiona telefonicznie przez Komendanta Komisariatu Policji w Chrzanowie o podjęciu przez funkcjonariuszy Policji w Trzebini interwencji w miejscowości Płonki w związku z tym, że po przybyciu w godzinach rannych do szkoły w Płonkach nauczyciele, dzieci i rodzice zastali budynek szkoły zamknięty.

Szkoła w Płonkach jest szkołą społeczną prowadzoną przez Fundację na rzecz Edukacji, natomiast budynek należy do Gminy Trzebinia.

O zdarzeniu został również powiadomiony m.in. Burmistrz Miasta Trzebinia oraz Kuratorium Oświaty.

Dzieciom zapewniono opiekę do momentu, możliwości odebrania ich przez prawnych opiekunów.

Materiały w przedmiotowej sprawie zarejestrowano pod sygn. PR 2 Ds.1197.2016 celem przeprowadzenia postępowania pod kątem zaistnienia przestępstwa z art. 160§2 kk (narażenie na niebezpieczeństwo osoby nad którą ciąży obowiązek opieki).

Aktualności